Sjösås 1:44

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Sjösås 1:44 i Braås. Detaljplanen vann laga kraft 2016-11-17.

Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan med markanvändningen handel, till skola och bostad, för att möjliggöra för en förskola inom området.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021
Växjö växer