Vattentornet 1 med flera, Hov

Vi har gjort en ny detaljplan för Vattentornet 1 med flera, Hov i Växjö. Planen vann laga kraft 2013-03-15.

Sammanfattning

Detaljplanen medger större byggrätt än vad tidigare detaljplan medgav för fastigheten Vattentornet 1. Detaljplanen omfattar också hela Hovsbergsparken i syftet att utveckla värden som finns i parken och säkerställa parkens framtida funktion och roll i staden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer