Bivacken 1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Bivacken 1 på Öster i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2017-11-21.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder på fastigheten, istället för den hotellverksamhet som finns där idag. Fastighetsägarens vision är förutom att utveckla sin fastighet också att skapa en ny entré till staden. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer