Regementsparken 1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Regementsparken 1 i stadsdelen Regementsstaden i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2019-12-18.

Detaljplanen gör det möjligt att förtäta och bygga framförallt nya bostäder.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022