Regementsparken 1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Regementsparken 1 i stadsdelen Regementsstaden i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2019-12-18.

Detaljplanen gör det möjligt att få en förtätning och byggnation av framförallt nya bostäder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer