Kronoberg 2:13 med flera, Kalvudden

Växjö kommun har gjort en detaljplan för Kronoberg 2:13 med flera (Kalvudden) på Kronoberg i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2013-02-12.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är dels att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp, dels att pröva lämplig byggrätt och avstyckningsmöjligheter för befintliga fastigheter. Områdets huvudsakliga karaktär ska inte förändras. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer