Byggmästaren 6

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Byggmästaren 6 på stadsdelen Öster i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2022-04-12.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att utöka markanvändningen genom centrumverksamhet i befintligt q-märkt hus samt godkänner ny byggrätt för bostäder inom fastigheten. Befintlig kontorsverksamhet avses behållas men i mindre omfattning än idag.

Senast uppdaterad: 29 april 2022