Kråkan 4 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för kvarteret Kråkan på Väster i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-06-11.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga fler bostäder med tillhörande service, småskaliga verksamheter med mera. Exempelvis tillåts större byggrätt och bredare användning av marken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Växjö växer