Unaman 9

Växjö kommun har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Unaman 9 i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2023-01-18.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett effektivare markutnyttjande av fastigheten Unaman 9 i centrala Växjö. Detaljplanen möjliggör för att bygga en fjärde våning för kontor, i stället för vad som idag är ett våningsplan för ventilation, samt att möjliggöra förtätning av nuvarande innergård. Detta ska göras med hänsyn till platsens kulturmiljö.

Senast uppdaterad: 6 februari 2023