Leoparden 8, centrum

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Leoparden 8 i Växjö centrum. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-29.

Detaljplanen gör det möjligt att pröva en utökad byggrätt för bostäder. Ett nytt bostadshus önskas byggas likvärdigt den byggnad som ligger inom grannfastigheten Leoparden 7. Detta för att skapa fler bostäder i centrala Växjö där efterfrågan är stor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Växjö växer