Strömsborg 9

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Strömsborg 9 i Räppe, Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-09.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder på fastigheten, där det tidigare var tillåtet med handel.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer