Svea 6 med flera (Vision Lineborg)

Vi har tagit fram ett planprogram för bland annat fastigheten Svea 6 vilket innefattar området kring Lineborgsplan i Växjö. Programmet kallar vi därför Vision Lineborg. Planprogrammet godkändes av byggnadsnämnden 2013-03-27.

Syftet med programmet är att föreslå hur man kan utveckla hela området kring Lineborgsplan, med parkeringshus och ny bebyggelse för bostäder, handel och kontor i ett stadsnära läge. Planprogrammet är ett underlag för kommande detaljplanering inom området.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023