Byggmästaren 17 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Byggmästaren 17 med flera i stadsdelen Öster. Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-04.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är framförallt att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom området med bostäder, kontor och möjlighet till centrumverksamhet i bottenplanet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer