Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Villbo 5

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Villbo 5 i stadsdelen Öster. Detaljplanen vann laga kraft 2017-09-25.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av fler bostäder i form av ett flerbostadshus i fyra våningar, fördelat på åtta lägenheter.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer