Villbo 5

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Villbo 5 på Öster i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2017-09-25.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga fler bostäder i form av ett flerbostadshus i fyra våningar, fördelat på åtta lägenheter.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer