Torsås 6:11, samt del av Östra Torsås kyrka 1:1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Torsås 6:11, (samt del av Östra Torsås kyrka 1:1) i Ingelstad. Detaljplanen vann laga kraft 2021-11-23.

Svenska kyrkan ansökte om planändring för fastigheten Torsås 6:11 samt del av Östra Torsås kyrka 1:1 i Ingelstad. Detaljplanen gör det möjligt att bygga kyrkocentrum i anslutning till Östra Torsås kyrka. Kyrkan kan därmed samla sina funktioner och avveckla sin verksamhet i befintliga lokaler i Ingelstad.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023