Väbeln 8 med flera, före detta Växjöbagarn

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Väbeln 8 med flera (före detta Växjöbagarn) på Väster i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2019-03-15.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder. Möjlighet ges även till centrumändamål. Den aktuella fastigheten har idag industriell verksamhet (ett bageri, Originalbagarn AB). Fastighetsägaren vill riva befintliga byggnader och istället bygga flerbostadshus; cirka 100 bostäder kan rymmas i förslaget som tagits fram av sökande/fastighetsägaren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Växjö växer