Vallhagen 2 med flera

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheterna Vallhagen 2, 3, 4, 5, 6 och 7 samt del av Växjö 12:10 i stadsdelen Teleborg. Detaljplanen fick laga kraft 2018-03-28.

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra för fastighetsinnehavarna inom området att utveckla sina verksamheter, genom att de tillåts förvärva mark av Växjö kommun och får utökad byggrätt och användningsändamål på sina fastigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer