Romalyckan 1, Teleborg

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Romalyckan 1, Teleborg i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2013-12-16.

Detaljplanen gör det möjligt att pröva större byggrätt så att fler hus kan byggas på delar av parkeringen längs med Furutåvägen.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023