Romalyckan 1, Teleborg

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Romalyckan 1, Teleborg i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2013-12-16.

Detaljplanen gör det möjligt att pröva större byggrätt så att fler hus kan byggas på delar av parkeringen längs med Furutåvägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Växjö växer