Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 13:35 (del av Vikaholm)

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Växjö 13:35 (del av Vikaholm), Teleborg. Planen vann laga kraft 2016-03-24.

Sammanfattning

Syftet med planen är att förändra den befintliga planens innehåll från storkvarter med en högre bebyggelse till gator och kvarter för småhusbebyggelse. Detaljplanens utformning beror på stor efterfrågan och brist på framförallt tomter till den kommunala tomtkön.

Planens utformning medger både villatomter och annan typ av småhusbebyggelse.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer