Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 10:41 med flera, Norra stationsområdet

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Växjö 10:41 med flera Norra stationsområdet i centrum. Planförslaget godkändes av byggnadsnämnden 2016-06-27 och antogs av kommunfullmäktige 2016-08-30. Därefter överklagades beslutet, men Mark- och miljödomstolen avslog överklagan och detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-02-28.

Sammanfattning

Syftet med planen är att skapa nya bebyggelsekvarter för stadens utvidgning av centrum och stadskärnan. I de nya bebyggelsekvarteren skapas förutsättningar för bland annat ett större resecentrum, som ska möta stadens framtida behov. Busstrafiken föreslås även få en ny lösning för lokal- och regionaltrafik. Syftet är också att säkerställa en fungerande och attraktiv offentlig miljö, som allmän plats (gata/torg/bro/park) och hur den miljön ska användas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer