Gårdsby-Tofta 15:3 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Gårdsby-Tofta 15:3 med flera på Sandbro i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2015-11-24.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder på ett obebyggt område, samt planlagt mark som tidigare inte var detaljplanelagd som natur.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023