Gårdsby-Tofta 15:3 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Gårdsby-Tofta 15:3 med flera i Sandbro, Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2015-11-24.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder på ett idag obebyggt område, samt planlagt tidigare icke detaljplanelagd mark som natur.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Växjö växer