Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 7:89 med flera, (Hovshaga centrum)

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Växjö 7:89 med flera (Hovshaga centrum, etapp 2) på Hovshaga i Växjö. Planen vann laga kraft 2014-05-09.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av crika 200-250 bostäder, förskola och lokaler för handel och kontor inom planområdet.

Den föreslagna bebyggelsen utgör en del av det större utbyggnadsområdet Hovshaga centrum, på Hovshaga i Växjö. Behovet av villatomter och kvarter för flerbostadshus är stort i norra delen av Växjö stad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer