Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Ingelstad 19:29

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Ingelstad 19:29 i Ingelstad. Detaljplanen vann laga kraft 2016-07-21.

Sammanfattning

Syftet med planen är att ändra gällande markanvändning för Glasberget från bostadsändamål till natur samt att justera befintlig byggrätt för bostäder för att möjliggöra småhustomter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer