Växjö 13:35 (del av Vikaholm)

Vi har tagit fram en detaljplan för en del av fastigheten Växjö 13:35 på Teleborg i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-28.

Syftet med planförslaget var att förändra den gällande detaljplanens innehåll från storkvarter för bostäder och centrumändamål till ett kvarter för skola och förskola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer