Värendsvallen 7

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Värendsvallen 7 (Arenastaden), Västra mark i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2019-12-13.

Detaljplanen planla gator och park som allmän platsmark och reglerade användning, placering och byggnadshöjd för bebyggelse inom kvartersmark i denna del av Arenastaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer