Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Värendsvallen 7

Växjö kommun har gjort en detaljplan för fastigheten Värendsvallen 7 (Arenastaden), Västra mark. Detaljplanen vann laga kraft 2019-12-13.

Sammanfattning

Syftet med planen är att planlägga gator och park som allmän platsmark och att reglera användning, placering och byggnadshöjd för bebyggelse inom kvartersmark i denna del av Arenastaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2020
Växjö växer