Snöflingan 10

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Snöflingan 10 i Räppe.

Planen vann laga kraft 2017-11-23.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för bostäder och service (förskola/vård/centrum). Avsikten är också att ge förutsättningar för en varierande bebyggelse med olika våningshöjd och olika upplåtelseformer.

Läs till den färdiga detaljplanen finns nedan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering