Växjö 13:35 (del av Vikaholm)

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Växjö 13:35 (del av Vikaholm), Teleborg. Planen har vunnit laga kraft 2016-03-24.

Sammanfattning

Syftet med planen är att förändra den befintliga planens innehåll från storkvarter med en högre bebyggelse till gator och kvarter för småhusbebyggelse. Skälen till detaljplanens utformning är att det råder stor efterfrågan och brist på framförallt tomter för den kommunala tomtkön.
Planens utformning medger både villatomter och annan typ av småhusbebyggelse.

Läs detaljplanen i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering